Derbis İşlemleri
Bildirim ve Ekler
Dernek Nasıl Kurulur
Vatandaşa sunulan hizmet ve Haklar
Kurumsal Haberler
Yardım Toplama
Sıkça Sorulan Sorular
       
www.Ufuk2020.org.tr Sitesi Tanıtımı Duyurusu
 
1- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığının 28.03.2017 ve 74967 sayılı yazısı 2. maddeye çıkarılmıştır.
        2- Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı "çok uluslu araştırma ve inovasyon işbirliği destekleri" nden bireysel öncül araştırma desteklerine, burs ve uluslararası dolaşım desteklerinden KOBİ' lere ve özel inovasyon desteklerine kadar geniş bir yelpazede 80 milyar Avro' luk bütçesi ile önemli bir finansman kaynağı olma özelliği taşımaktadır. 
        Türkiye' nin 2002 yılından bu yana üyesi olduğu ve bütçe imkanlarından Avrupa ülkeleri ile eşit statüde faydalanma hakkı bulunan AB araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları sadeleştirilerek güncellenmiş ve 2014-2020 yılları için Ufuk2020 adını almıştır. Bu yeni dönemde üniversite-sanayi işbirliği daha kuvvetli teşvik edilmeye başlanmış, özel sektör ve bilhassa KOBİ' lere sunulan fırsatlar çoğalmış, ön ödeme ve yüzde yüz' e varan destek oranları gibi uygulamalar ile de Programın cazibesi artırılmıştır.
        Ufuk2020 Programı' na etkin biçimde katılım neticesinde Ülkemiz paydaşlarının geleceğin teknolojilerini belirleyen güçlü konsorsiyumların içerisinde yer almaları finansman erişimleri kolaylaşacak, uzun süreli ticari işbirliklerine götüren araştırma ve inovasyon ortakları kurmaları sağlanacak, alanlarındaki önemli endüstriyel standart, sertifikasyon ve yasal düzenlemeleri belirleyen çalışmaların içerisine dahil olarak önceden haberdar olabilme imkanına kavuşmaları temin edilmiş olacaktır. 
        "Kullanıcı dostu" yeni www.Ufuk2020.org.tr  internet sitesi Türkçe ve İngilizce dillerinde tüm dünya kamuoyunun kullanımına açılmış bulunmaktadır.
        www.Ufuk2020.org.tr'de etkileşim imkanları eşliğinde sunulmakta olan 1500 sayfa civarındaki bilgi iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki, Ufuk2020' nin TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye ayağıyla ilgili olup Program kapsamındaki Proje ve Burs Destek Fırsatları; Ufuk2020 Başvuru ve Değerlendirme Süreci, TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri, Ufuk2020 Yasal ve Finansal Konuları, Ufuk2020 Başarı Hikayeleri ve daha birçok alt başlık altında, uluslararası standartları da gözeten bir sunumla kullanıcıya ulaşmaktadır. 
        Misal olarak, Başarı Hikayeleri sayfalarında Ufuk2020 proje ya da burslarında yer alma fırsatını yakalamış Türk sanayi şirketleri, KOBİ' leri ya da Türk Üniversiteleri ve akademisyenlerin çalışmaları, OECD Etki Analizi Güncel Parametreleri ile uyumlu bir şekilde tasnif edilerek yansıtılmaktadır. Bu sayfalarda yer verilen araştırmalara dair bilgiler "Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım", "Endüstriyel İnovasyon Boyutu", Yurtdışına Bağımlılığına ve Cari Açığa Etkisi", "Kamu Mal ve Hizmetlerini Karşılama" ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı" gibi alt başlıklarda kullanıcıya sunulmaktadır.
        www.Ufuk2020.org.tr de ayrıca, AB çerçeve programları kapsamındaki en başarılı Türk paydaşlar Sanayi, KOBİ ve Üniversite/Araştırma Kuruluşları kategorilerinde aynı ayrı sıralanmaktadır.
        www.Ufuk2020.org.tr, yukarıda özetlenen sayfaların yanısıra, Türkiye' nin TÜBİTAK aracılığıyla kurduğu ve yürüttüğü tüm uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirlikleri, özgün İnteraktif Dünya Haritası uygulamasıyla nitelik ve nicelik olarak kullanıcısıyla paylaşmaktadır.
         İnteraktif Dünya Haritası, Türkiye' nin tüm uluslararası araştırma ve inovasyon işbirliği faaliyetlerini yansıtırken işbirliği yapılmış/yapılmakta olan 120' nin üzerindeki ülkenin çok önemli parametrelerine Türkiye ile karşılaştırmalı bir biçimde ayrıca yer verilmektedir. Bahse konu sayfalarda her bir ülkenin ve Ülkemizin Ar-Ge harcamaları, bilimsel yayınları, patent sayıları, dış ticaret verileri ve açık çağrılar gibi birçok faydalı veri kullanıcıyla buluşmaktadır.
        Mezkur sayfalara doğrudan erişim için www.Ufuk2020.org.tr/tr/interaktif-ulkeler-haritası linkini kullanmak mümkün olmaktadır.